ЕСРИ България

ЕСРИ България е водеща компания в сферата на географските информационни системи (ГИС) и пространствените анализи. Основана през 1995 година, компанията е ексклузивен дистрибутор на Esri Inc. за България, като предлага най-съвременни технологии и решения в областта на ГИС. ЕСРИ България е призната за лидер в предоставянето на ГИС решения и услуги на българския пазар, като […]

Асоциацията на Специалистите по Устойчивост (АСУ)

АСУ (Асоциация на специалистите по устойчивост) бе създадена през октомври 2018 г. от експерти по Корпоративна социална отговорност (КСО) и устойчивост, които от години работят за разработването и прилагането на КСО политики в компаниите в България. Нашата мисия. През 2018 г. осъзнахме необходимостта от стандартизация на професията на КСО специалиста в България. С тази цел […]

Green Altitude

Визията на Грийн Алтитюд е да подкрепяме клиентите си и обществото като цяло в тяхното израстване. Ние им помагаме да мислят „зелено“ по практичен, реалистичен и изпълним начин за техния бизнес и да открият ролята си в предизвикателния път към устойчивостта. Основните услуги, които предлагаме, са обучения по въпросите на устойивостта, CSRD и ESRS, както и консултантски […]

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е динамично развиващата се представителна организация, на национално равнище, в българския бизнес. Днес тя е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 100 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, осигуряващи […]

Green Finance & Energy Centre

В последните години един от основните фокуси в световната икономика е насочен към устойчивост и екологичен баланс. В този контекст, инициативата на Българска Фондова Борса АД (БФБ) и Българска Независима Енергийна Борса (БНЕБ) за създаване на Green Finance & Energy Centre представлява значима стъпка към прехода на страната към зелена икономика и устойчиво развитие. Green […]

Фондация „МанЕко“

Фондация „МанЕко“ съществува от 2018 г. Основна мисия на организацията е да повиши информираността по теми, свързани с климатичните промени. През годините във фокуса на организацията са образователни проекти и организиране на дейности за овластяване на лидери и активни граждани. Компетенции: През 2022 г. фондация „МанЕко“ разви капацитет от партньорства с местни и международни организации […]

Балкански институт за устойчиво развитие – BSDI 

Балкански институт за устойчиво развитие – BSDI е независим институт за изследване и разработване на политики за устойчиво развитие (УР), платформа за диалог със заинтересованите страни с фокус върху балканските страни.BSDI разработва инструменти за въвеждане и подобряване на устойчивото развитие в балканските, европейските и международните отношения на публичните и частните институции и власти.В основата на дейностите […]

КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

СДРУЖЕНИЕТО “КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ” е учредено на 17.08.2005 г. и се ангажира с редица важни инициативи и дейности, насочени към насърчаване на енергийната ефективност и спестяването на енергията. Сдружението събира около 50 активни членове, предимно юридически лица, които са получили удостоверения от Агенция за устойчиво енергийно развитие за различни дейности, свързани с енергийната ефективност. […]

ZERO WAVE

Zero Wave е насочена в консултантските услуги в областта на устойчивото бизнес развитие, предоставяйки компетенции за компании, които се стремят към екологосъобразност, социална отговорност и добро управление (ESG). Обединяват експертните знания и иновативните подходи, за да помогнат на организациите да постигнат баланс между икономически успех и отговорност към обществото и околната среда. Нашите Компетенции: Експертност […]

uIMPACT

uIMPACT  предоставя интуитивен инструмент за оценка на Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) и подпомага компаниите да измерват и комуникират своето въздействие чрез приноса си към Целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs). Акцентът върху ESG и SDGs помага на МСП да идентифицират и управляват потенциални рискове в техните операции, включително репутационни, финансови и регулаторни. […]