ESG Отчети. Ключовите аспекти, защо са важни и как се изготвят

ESG отчетите (Environmental, Social, and Governance) са инструмент, който предоставя комплексна информация за въздействието на компанията върху околната среда, обществото и начина, по който се управлява. Тук ще разгледаме какво представляват ESG отчетите, защо са от съществено значение и как компаниите трябва да ги изготвят.

Какво са ESG отчетите?

ESG отчетите представляват документ, който съдържа информация за начина, по който дадена компания управлява своите екологични, социални и управленски аспекти. Те предоставят конкретни данни и метрики, показващи ангажимента на компанията към устойчивост и социална отговорност.

Защо са важни ESG отчетите?

Информираност на инвеститорите. ESG отчетите са ключови за инвеститорите, тъй като предоставят важна информация за рисковете и  възвращаемостта на инвестициите в дадена компания. Това позволява на инвеститорите да вземат информирани решения.

Потребителска прозрачност: За потребителите, ESG отчетите са инструмент за вземане на информирани решения при избора на продукти и услуги. Те могат да подкрепят компании, които спазват високи стандарти за устойчивост.

Заинтересованост на обществото: ESG отчетите са средство, чрез което обществото може да разбере как компанията влияе върху околната среда и социалното развитие. Те показват ангажимента на компанията към засегнатите общности.

Кой изготвя ESG отчетите?

ESG отчетите могат да бъдат подготвени вътрешно от компанията или с помощта на външни консултанти и специализирани фирми, които се занимават с нефинансово отчитане. ESG отчетите представляват резултат от вътрешния анализ и оценка на въздействието й върху околната среда, обществото и управлението. Компанията трябва да анализира своите операции, политики и практики, за да определи какво подобрение може да бъде постигнато.

Как се изготвят ESG отчетите?

Идентификация на ключовите аспекти: Компанията трябва да идентифицира ключовите аспекти на своята дейност, които имат влияние върху ESG областите. Това включва екологични въпроси, социални въпроси и аспекти на управление.

Сбор на данни и метрики: Компанията трябва да събере необходимите данни и метрики, които да покажат въздействието й върху ESG областите. Това може да включва данни за емисиите на парникови газове, социални програми и инициативи за управление.

Анализ и оценка: Получената информация трябва да бъде анализирана и оценена. Компанията трябва да извлече заключения и да идентифицира области, в които може да бъде постигнат напредък.

Подготовка на отчета: След като са направени анализът и оценката, компанията трябва да подготви ESG отчет, който да представя резултатите от процеса.

ESG отчетите са критичен инструмент за прозрачност и отчетност в бизнеса. Те предоставят важна информация за начина, по който компаниите управляват своите екологични, социални и управленски аспекти. Заинтересованите страни могат да използват този вид отчети за вземане на информирани решения, като например инвестиции или покупки. От 2024 година, определени компании в ЕС са задължени да предоставят ESG отчети в съответствие с Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), което ги прави неотменна част от бизнес стратегията на всяка компания.

Share the Post:

Свързани статии

ESG и комуникации: Пътят към устойчивост
Автор: Жюстин Томс ESG и комуникации: изграждане на отговорни и прозрачни бизнес практики В съвременния бизнес свят, където общественото...
ПРОЧЕТИ
“Greenwashing” – измамните тактики зад твърденията за околната среда
Автор: Денелина Чапанова Всички казваме, че „честността е най-добрата политика“. В свят, воден все повече от екологично съзнание и устойчиви...
ПРОЧЕТИ
Какво знаем за ESG Регулациите през 2023
Ключови точки и прогнози През 2023 година свидетелстваме за по-голям от всякога акцент върху ESG (Environmental, Social, Governance) регулациите...
ПРОЧЕТИ