Цели за устойчиво развитие 2030

На 25 септември 2015 г. в Ню Йорк по време на Срещата на върха за устойчивото развитие на Организацията на обединените нации бе приет Дневният ред за развитие след 2015 г. – „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 г.“

Този документ бе подкрепен от всички 193 държави-членки на ООН, включително и България. В него се определят 17 Цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals – SDGs), включващи общо 169 подцели. Те обхващат проблеми като премахване на бедността, глада и болестите, опазване на околната среда, икономическо развитие, демократични институции, правата на човека и равенство между половете.

Европейският съюз (ЕС) е въвел около 100 показатели за Целите за устойчиво развитие (ЦУР), които са в съответствие с глобалните показатели на ООН, но са адаптирани към специфичните потребности на ЕС. Това позволява на ЕС да се фокусира върху областите с най-голямо значение за Съюза. Европейската комисия наблюдава напредъка в тази насока и публикува годишни доклади за мониторинг на ЦУР.

От началото на 2020 г., Целите за устойчиво развитие са интегрирани като нови елементи в европейския семестър – рамката за координация на икономическите политики в ЕС. Те са важни и за Националната програма за развитие на България до 2030 година, която определя общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление. Тези цели допринасят за постигането на стратегическите национални цели от Националната програма, включващи ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата.

Ресурси:

  1. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_bg
  2.  https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals/voluntary-reviews-sdg-implementation_bg
Share the Post:

Свързани статии

ESG и комуникации: Пътят към устойчивост
Автор: Жюстин Томс ESG и комуникации: изграждане на отговорни и прозрачни бизнес практики В съвременния бизнес свят, където общественото...
ПРОЧЕТИ
“Greenwashing” – измамните тактики зад твърденията за околната среда
Автор: Денелина Чапанова Всички казваме, че „честността е най-добрата политика“. В свят, воден все повече от екологично съзнание и устойчиви...
ПРОЧЕТИ
ESG Отчети. Ключовите аспекти, защо са важни и как се изготвят
ESG отчетите (Environmental, Social, and Governance) са инструмент, който предоставя комплексна информация за въздействието на компанията върху...
ПРОЧЕТИ