ThingsLog е компания, разработваща хардуер и софтуер за измерване на нивото и потреблението на газ, вода, електричество и др. ресурси, чрез иновативни IoT решения. Технологичните им продукти и услуги имат широк спектър от приложения и подпомагат клиентите им да оптимизират потреблението на енергийни и водни ресурси, както и да контролират разходите си.

Компанията ThingsLog предоставя следните ключови решения:

Енергиен мениджмънт и мониторинг: Помага на производствени фирми, магазини, хотели и офиси да следят и оптимизират своето потребление на електроенергия. Това решение се адаптира бързо и лесно към проекти за енергиен мениджмънт.

Наблюдение на водопотребление: Анализира и следи потреблението на вода, предоставя аналитични графики и идентифицира необичайни събития в реално време. Подходящо за производства, търговски обекти, жилища и офиси.

Мониторинг за ВиК дружества: Предоставя решение за наблюдение на налягането, потока, нивото и консумацията на водата. Помага на ВиК компаниите да управляват мрежата и услугите си по-ефективно и да намалят загубите на вода.

Дистанционен отчет на газ и отопление: Следи потреблението на газ и предоставя анализи на текущите и предходни периоди. Подходящо за комунални оператори, производствени фирми, хотели и офиси.

Дистанционно наблюдение на водоеми и резервоари: Позволява мониторинг на нивото и обема на резервоари, кладенци, язовири и водоеми. Технологията е подходяща за измерване на водни ресурси дори в отдалечени места без захранване.

Наблюдение на качеството на въздуха и околната среда: Предоставя прозрачна информация за качеството на въздуха в реално време, което е от съществено значение за общини, публични сгради и производства.

Умно улично осветление: Позволява оптимизиране на работата на уличното осветление и следене на консумацията на енергия, като в същото време подобрява услугата за гражданите и намалява измамите.

Мониторинг и контрол на поливни системи: Отдалечено наблюдение на околната среда за интелигентно земеделие, като предоставя данни за вода, налягане, температура и влажност в почвата и листата.

Компанията ThingsLog се отличава със своята иновативна технология, базирана на IoT, и се фокусира върху предоставянето на информацията от наблюдаваната инфраструктура и среда по удобен и достъпен начин за своите клиенти. С успешното разширяване на своите продукти и решения на над 30+ пазара по цял свят, ThingsLog играе ключова роля в подпомагането на хората, бизнеса и публичния сектор  устойчиво да управляват своите ресурси и разходи.