Иновации във Водородната Технология

Hydrogenera е водеща фирма в областта на водородните технологии, със силно присъствие във водородния сектор от основаването си през 2016 г. С надеждни и иновативни технологични решения, компанията непрекъснато разширява своята дейност и влияние.

Hydrogenera предлага модулни електролизьори с ефективност над 85%, без нужда от допълнителни системи за охлаждане. Разработката и производството са фокусирани върху намаляване на оперативните разходи, оптимизация на горивните процеси и постигане на висока енергийна ефективност.

Приложения във Водородната Индустрия

Hydrogenera предлага технически решения за:

Балансиране на енергията от ВЕИ: ключов елемент в прехода към нисковъглеродно бъдеще, като съхраняват излишната енергия в моментите на понижено търсене.

Производство на Водород: Електролизьорите на Hydrogenera са сигурно и ефективно решение за производството на водород. Те предлагат модулни и гъвкави, без лимит в производството с чистота от 99.999%. Висока ефективност на електролизата > 85 %, режим на работа 24/7, без нужда от допълнителни системи за охлаждане.

Транспортиране и Съхранение на Водород: предоставя модули за производство, компресиране и съхранение на водород, както и възможност за транспортиране в бутилки или производство на място. Използването на водорода, като гориво за двигатели с вътрешно горене, означава нулеви въглеродни емисии за тежкотоварната и транспортна индустрия.

Развитие и Признание

През 2022 г. Hydrogenera привлече дялово финансиране от частни инвеститори и придобива метал-хидридна технология за съхранение на водород. Производственият капацитет е удвоен, а през 2023 г. компанията завършва инженерната част по 1МW електролизьор от серията АЕМ Z и придоби международни сертификати.

Hydrogenera е част от водещите инициативи в областта на водорода, като Hydrogen Global на Световния енергиен съвет и European Clean Hydrogen Alliance.

С Hydrogenera, вие избирате партньорство с иноватор във водородната технология и допринасяте за бъдещето на устойчивата енергия.