Фондация „МанЕко“ съществува от 2018 г. Основна мисия на организацията е да повиши информираността по теми, свързани с климатичните промени. През годините във фокуса на организацията са образователни проекти и организиране на дейности за овластяване на лидери и активни граждани.

Компетенции:

През 2022 г. фондация „МанЕко“ разви капацитет от партньорства с местни и международни организации и експерти, което ѝ позволява да работи в сферата на консултантските услуги за компании по линия на обучения за служители, развиване на стратегии за устойчивост, изчисляване и отчитане на въглероден отпечатък, изчисляване на енергийна ефективност, ESG стандарти и отчетност, климатични промени, кръгова икономика, оптимизиране на консумация на енергия, внедряване на устойчиви практики и други.

Обучения:

С повече от 66 организирани уъркшопи Климатична фреска в цялата страна и над 1600 участници, фондация „МанЕко“ може да осигури професионално преживяване, чрез което да научите по лесен и креативен начин повече за климатичните промени. Уъркшопът е подходящ за всички представители на бизнеса – мениджъри, акционери, служители, както и за различни поводи – обучения по устойчивост, празници на компанията, тиймбилдинги. Уъркшопът е разработен и стандартизиран от Асоциация Климатична фреска.

Като съпровождащ елемент към обучението е и Екологичния манифест на фондацията, в който можете да намерите над 150 устойчиви практики, които да се прилагат на индивидуално ниво.

Изследователска дейност:

Организацията работи с широк набор от научна и експертна литература, разполага със собствени статии и библиотека от доклади и насоки към компании за устойчивост. Основни области на изследователска дейност: история на глобалното затопляне, кръгова икономика, конфликти, овладяване на кризи, свързани с климатичните промени, енергийна дипломация и климатична грамотност.