Нов партньор в екипа на ESG Platform: ZERO WAVE – Водещи в областта на устойчивостта

ESG-Platform с гордост обявява новото допълнение към нашия екип от консултанти – компанията ZERO WAVE. Със своето вълнуващо портфолио от компетенции в областта на устойчивото развитие, ZERO WAVE ще засили нашата способност да предоставяме висококачествени и иновативни решения за управление на ESG (Environmental, Social, and Governance) аспектите.

Водени от амбицията да бъдем лидери в променящия се среда на корпоративната устойчивост, ние в ES-Platform се стремим да съберем,  екип от експерти, чиито познания и опит се допълват в перфектна хармония с нашата мисия.

Партньорът ни, ZeroWave, не само предоставя консултантски услуги, но и се отличава с иновативен бизнес, който включва производство на крекери, направени от отпадък, наситени с високо съдържание на протеин.  Тяхната визия е да популязириат кръговата икономика и устойчивото развитие като бизнес моделът на бъдещето.

Ето пълният обхват от компетенции на ZERO WAVE:

Експертност в областта на ESG:

Дълбоки познания на различните рамки, стандарти и изисквания за отчитане на ESG (например GRI, SASB, TCFD). Разбиране на развиващия се свят на глобалните регулации и насоки за ESG.

Секторно специфични познания:

Експертиза в адаптирането на ESG стратегии към конкретни сектори, като се вземат предвид уникалните предизвикателства и възможности.

Ангажиране със заинтересованите страни:

Демонстрирана способност за ангажиране с разнообразни заинтересовани страни, включително инвеститори, регулатори и общности, с цел подобряване на ESG резултатите.

Оценка на материалното значение:

Опит в провеждането на оценки на материалността с цел идентифициране и приоритизиране на ESG въпросите, важни за бизнеса на дадена компания и заинтересованите страни.

Анализ на въглеродния отпечатък:

Експертиза в провеждането на анализи на въглеродния отпечатък и предоставяне на стратегии за намаляване на емисиите и компенсация на въглеродния отпечатък.

Развитие на стратегии за устойчивост:

Доказана способност за сътрудничество с организации при формулирането на здрави и изпълними стратегии за устойчивост, съобразени с ESG целите.

Оценка на социалния въздействие:

Компетентност в оценката и подобряването на социалното въздействие, включително разнообразие и включително, правата на човека и ангажимента с общността.

Внедряване на циркулярна икономика:

Експертиза в насочването на организации към принципите на циркулярната икономика с цел намаляване на отпадъците и повишаване на ефективността на ресурсите.

Мрежи и партньорства:

Създаване на стратегически партньорства и мрежи в общността за устойчивост с цел да се бъдат информирани и насърчава сътрудничеството.

Комуникационни умения:

Силни комуникационни умения за ефективно предаване на сложни концепции и стратегии за устойчивост на разнообразни аудитории.

Непрекъснато обучение:

Демонстрирано ангажиране към непрекъснато обучение и професионално развитие в динамичната област на устойчивостта.

В сътрудничество с ZERO WAVE, ние в ESG P сме на мисия да вдъхновяваме и улесняваме промените към по-устойчив бизнес модел. Съчетавайки нашите знания и опит, ние сме готови да помогнем на вашата компания да постигне екологична, социална и управленска отлично.

Share the Post:

Свързани статии

ESG и комуникации: Пътят към устойчивост
Автор: Жюстин Томс ESG и комуникации: изграждане на отговорни и прозрачни бизнес практики В съвременния бизнес свят, където общественото...
ПРОЧЕТИ
“Greenwashing” – измамните тактики зад твърденията за околната среда
Автор: Денелина Чапанова Всички казваме, че „честността е най-добрата политика“. В свят, воден все повече от екологично съзнание и устойчиви...
ПРОЧЕТИ
ESG Отчети. Ключовите аспекти, защо са важни и как се изготвят
ESG отчетите (Environmental, Social, and Governance) са инструмент, който предоставя комплексна информация за въздействието на компанията върху...
ПРОЧЕТИ