ESG и комуникации: Пътят към устойчивост

Автор: Жюстин Томс ESG и комуникации: изграждане на отговорни и прозрачни бизнес практики В съвременния бизнес свят, където общественото мнение и възприемането на брандовете играят все по-съществена роля, ЕSG принципите стават все по-важни за успешното функциониране и менажиране на репутацията на компаниите. ESG представлява рамка за оценка на бизнеса с оглед на неговите екологични, социални […]

“Greenwashing” – измамните тактики зад твърденията за околната среда

Автор: Денелина Чапанова Всички казваме, че „честността е най-добрата политика“. В свят, воден все повече от екологично съзнание и устойчиви избори, за потребителите и инвеститорите е от решаващо значение да вземат добре информирани решения. И все пак под повърхността на екологичния маркетинг в някои случаи се крие измамна практика, известна като „greenwashing“ (“зелено измиване”). Докато […]

ESG Отчети. Ключовите аспекти, защо са важни и как се изготвят

ESG отчетите (Environmental, Social, and Governance) са инструмент, който предоставя комплексна информация за въздействието на компанията върху околната среда, обществото и начина, по който се управлява. Тук ще разгледаме какво представляват ESG отчетите, защо са от съществено значение и как компаниите трябва да ги изготвят. Какво са ESG отчетите? ESG отчетите представляват документ, който съдържа […]

Какво знаем за ESG Регулациите през 2023

Ключови точки и прогнози През 2023 година свидетелстваме за по-голям от всякога акцент върху ESG (Environmental, Social, Governance) регулациите и тяхната важност във финансовия и бизнес света. В следващия текст представяме преглед на ключовите аспекти и прогнози свързани с ESG регулациите за тази година. Нарастващо значение на ESG регулациите В съвременния свят, устойчивостта не може […]

Зелени технологии. От ключова важност за намаляване на въглеродния отпечатък

В борбата с изменението на климата, зелените технологии се явяват незаменима стратегия за постигане на устойчивост и намаляване на въглеродния отпечатък. Преходът към тези технологии не само поддържа екологичната устойчивост, но и предлага нови икономически и социални възможности. Обновяема енергия Слънчевата и вятърната енергия са успешни примери за използване на природни ресурси. Дания е световен […]

Цели за устойчиво развитие 2030

На 25 септември 2015 г. в Ню Йорк по време на Срещата на върха за устойчивото развитие на Организацията на обединените нации бе приет Дневният ред за развитие след 2015 г. – „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 г.“ Този документ бе подкрепен от всички 193 държави-членки на ООН, включително и […]

Декарбонизация на промишлеността. Неотложен приоритет за устойчиво бъдеще и ангажимент към ESG принципите

В ерата на глобализация и индустриализация, декарбонизацията се явява като ключова точка на дневен ред в световен мащаб, поставяйки пред нас както предизвикателства, така и възможности. Но какво всъщност представлява декарбонизацията и защо тя е толкова съществена за промишлеността и обществото като цяло? Декарбонизация е процесът на намаляване или премахване на емисиите на въглероден диоксид […]