Какво знаем за ESG Регулациите през 2023

Ключови точки и прогнози

През 2023 година свидетелстваме за по-голям от всякога акцент върху ESG (Environmental, Social, Governance) регулациите и тяхната важност във финансовия и бизнес света. В следващия текст представяме преглед на ключовите аспекти и прогнози свързани с ESG регулациите за тази година.

Нарастващо значение на ESG регулациите

В съвременния свят, устойчивостта не може да бъде игнорирана. ESG регулациите служат като средство за насърчаване на прозрачност и отговорност във финансовия сектор и бизнеса. Те имат за цел да подобрят устойчивостта и етичния принос на компаниите и инвестициите, като предпазват инвеститорите от “ greenwashing“ (Това е подвеждащи твърдения за компания и нейните резултати в сферата на екологичното и социално управление.).

Глобален растеж на ESG регулациите

Подкрепени от растящата загриженост за климатичните и социални предизвикателства, ESG регулациите са нараснали със 155% през последното десетилетие. Очакванията са този ръст ще продължи, тъй като пазарите търсят по-ефективни начини да подкрепят устойчивия бизнес и резултати.

Ключови ESG регулации за 2023

 Съчетавайки ESG стандарти и отчетност, ЕС се определя към устойчивото бъдеще чрез четири ключови законодателни акта. Първият – CSRD – налага стандарти за корпоративна устойчивост. Вторият – SFDR – осигурява прозрачност на устойчивите финанси. Третият – UCPD – защитава потребителите от нелоялни търговски практики, а четвъртият стълб, Таксономията на ЕС, установява критерии за определяне на устойчивостта в икономическите дейности. ESG регулациите се превръщат в неотделима част от бизнес и финансите, а ролята им в борбата срещу климатични и социални предизвикателства е все по-съществена. За компаниите и инвеститорите, които желаят да постигнат успех в този устойчив свят, разбирането и съобразяването с ESG регулациите става задължително. Важно е да бъдете информирани и да се адаптирате към тях, за да постигнете ефективност и доверие на пазара.

Share the Post:

Свързани статии

ESG и комуникации: Пътят към устойчивост
Автор: Жюстин Томс ESG и комуникации: изграждане на отговорни и прозрачни бизнес практики В съвременния бизнес свят, където общественото...
ПРОЧЕТИ
“Greenwashing” – измамните тактики зад твърденията за околната среда
Автор: Денелина Чапанова Всички казваме, че „честността е най-добрата политика“. В свят, воден все повече от екологично съзнание и устойчиви...
ПРОЧЕТИ
ESG Отчети. Ключовите аспекти, защо са важни и как се изготвят
ESG отчетите (Environmental, Social, and Governance) са инструмент, който предоставя комплексна информация за въздействието на компанията върху...
ПРОЧЕТИ