Асоциацията на Специалистите по Устойчивост (АСУ)

АСУ (Асоциация на специалистите по устойчивост) бе създадена през октомври 2018 г. от експерти по Корпоративна социална отговорност (КСО) и устойчивост, които от години работят за разработването и прилагането на КСО политики в компаниите в България. Нашата мисия. През 2018 г. осъзнахме необходимостта от стандартизация на професията на КСО специалиста в България. С тази цел […]

ESG-Platform и Асоциацията на Специалистите по Устойчивост (АСУ) сключиха значимо рамково споразумение за сътрудничество.

ESG-Platform и Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ), подписаха Рамково споразумение за сътрудничество. То е насочено към укрепване на усилията за прилагане на ESG (екологични, социални и управленски) стандарти в България.Това партньорство е важна стъпка към по-устойчиво бъдеще. Вярваме, че съвместната ни работа с АСУ ще допринесе за значителен напредък в областта на ESG стандартите […]

Green Altitude

Визията на Грийн Алтитюд е да подкрепяме клиентите си и обществото като цяло в тяхното израстване. Ние им помагаме да мислят „зелено“ по практичен, реалистичен и изпълним начин за техния бизнес и да открият ролята си в предизвикателния път към устойчивостта. Основните услуги, които предлагаме, са обучения по въпросите на устойивостта, CSRD и ESRS, както и консултантски […]

ESG и комуникации: Пътят към устойчивост

Автор: Жюстин Томс ESG и комуникации: изграждане на отговорни и прозрачни бизнес практики В съвременния бизнес свят, където общественото мнение и възприемането на брандовете играят все по-съществена роля, ЕSG принципите стават все по-важни за успешното функциониране и менажиране на репутацията на компаниите. ESG представлява рамка за оценка на бизнеса с оглед на неговите екологични, социални […]

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е динамично развиващата се представителна организация, на национално равнище, в българския бизнес. Днес тя е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 100 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, осигуряващи […]

Green Finance & Energy Centre

В последните години един от основните фокуси в световната икономика е насочен към устойчивост и екологичен баланс. В този контекст, инициативата на Българска Фондова Борса АД (БФБ) и Българска Независима Енергийна Борса (БНЕБ) за създаване на Green Finance & Energy Centre представлява значима стъпка към прехода на страната към зелена икономика и устойчиво развитие. Green […]

Фондация „МанЕко“

Фондация „МанЕко“ съществува от 2018 г. Основна мисия на организацията е да повиши информираността по теми, свързани с климатичните промени. През годините във фокуса на организацията са образователни проекти и организиране на дейности за овластяване на лидери и активни граждани. Компетенции: През 2022 г. фондация „МанЕко“ разви капацитет от партньорства с местни и международни организации […]

Балкански институт за устойчиво развитие – BSDI 

Балкански институт за устойчиво развитие – BSDI е независим институт за изследване и разработване на политики за устойчиво развитие (УР), платформа за диалог със заинтересованите страни с фокус върху балканските страни.BSDI разработва инструменти за въвеждане и подобряване на устойчивото развитие в балканските, европейските и международните отношения на публичните и частните институции и власти.В основата на дейностите […]

КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

СДРУЖЕНИЕТО “КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ” е учредено на 17.08.2005 г. и се ангажира с редица важни инициативи и дейности, насочени към насърчаване на енергийната ефективност и спестяването на енергията. Сдружението събира около 50 активни членове, предимно юридически лица, които са получили удостоверения от Агенция за устойчиво енергийно развитие за различни дейности, свързани с енергийната ефективност. […]

“Greenwashing” – измамните тактики зад твърденията за околната среда

Автор: Денелина Чапанова Всички казваме, че „честността е най-добрата политика“. В свят, воден все повече от екологично съзнание и устойчиви избори, за потребителите и инвеститорите е от решаващо значение да вземат добре информирани решения. И все пак под повърхността на екологичния маркетинг в някои случаи се крие измамна практика, известна като „greenwashing“ (“зелено измиване”). Докато […]