Ресурси и Изследвания

Вашият Ключ към Устойчиви Решения

Търсене

Добре дошли в раздела „Ресурси и Изследвания“ на ESG-Platform – вашият надежден източник на ценни информационни ресурси и актуални изследвания в областта на устойчивостта и корпоративната социална отговорност (ESG).

Информация със Значение

Ние разбираме колко важно е да бъдете информирани и актуални в сферата на ESG. Тук ще намерите разнообразни ресурси, включително научни изследвания, комплексни репортажи, статистика и графики, които ще ви помогнат да разберете значението на устойчивостта и как тя се свързва с вашия бизнес.

Докладване за корпоративна устойчивост - Corporate sustainability reporting

Навигатор на Европейската комисия - Европейска комисия - European Commission - EU Taxonomy Navigator

Осигуряване прозрачност на устойчивите финанси SFDR :

Защита потребителите от нелоялни търговски практики UCPD

ESG интеграция Дългосрочен процес

Изтегляне на Ключови Документи

Нашият раздел „Ресурси и Изследвания“ ви предоставя възможността да изтеглите ключови документи и материали, които са от съществено значение за вашия професионален напредък. Тук ще намерите насоки за ефективното изграждане на ESG стратегии, стандарти и ръководства, както и последните доклади за устойчивост и иновации в областта на финансите.

Съдържание на пълния набор от стандарти за отчитане на устойчивост на GRI (стандарти на GRI) от актуализацията от 2021 г., GRI 12: Въгледобивен сектор 2022 г. и GRI 13: Сектори на селското стопанство, аквакултурата и риболова 2022 г.

Международни стандарти за устойчивост. UN Principles for Responsible Investment (UN PRI)

Отчитане на устойчивостта: Готови ли сме? - Презентация от Green Altitude

Първоначален Достъп за Професионалисти

Нашата цел е да предоставим първоначален достъп до актуална и авторитетна информация на ESG професионалисти, както и на фирми, фондове и инвеститори, търсещи данни, подпомагащи ги във вземането на информирани решения.