Zero Wave е насочена в консултантските услуги в областта на устойчивото бизнес развитие, предоставяйки компетенции за компании, които се стремят към екологосъобразност, социална отговорност и добро управление (ESG). Обединяват експертните знания и иновативните подходи, за да помогнат на организациите да постигнат баланс между икономически успех и отговорност към обществото и околната среда.

Нашите Компетенции:

Експертност в ESG: Разполагат с познания в областта на ESG (Environmental, Social, and Governance) стандартите, рамките и изискванията за отчетност, включително GRI, SASB, TCFD и други. Разбират непрекъснато променящия се пейзаж на глобалните ESG регулации и насоки.

Секторно Специфични Знания: Притежават експертиза в адаптирането на стратегии за устойчивост към конкретни отрасли, като вземат предвид уникалните предизвикателства и възможности.

Ангажиране на Заинтересовани страни (Stakeholders): Демонстрират способността си да ангажират разнообразни заинтересовани страни, включително инвеститори, регулатори и общности, с цел подобряване на ESG резултатите.

Оценка на Значимостта: Имат опит в провеждане оценки на значимостта, за да идентифицират и приоритизират  ESG въпроси, които са релевантни за бизнеса и заинтересованите страни.

Анализ на Въглеродния Отпечатък: Разполагат с експертност в провеждането на анализи на въглеродния отпечатък и предоставянето на стратегии за намаляване и компенсиране на емисиите.

Развитие на Стратегии за Устойчивост: Доказана способност да сътрудничат с организации за формулиране на устойчиви и действащи стратегии за устойчиво развитие, в съответствие с целите на ESG.

Оценка на Социалния Влияние: Притежават компетенции в оценката и подобряването на социалното въздействие, включително разнообразието и включването, правата на човека и ангажирането с общностите.

Изпълнение на Циркулярната Икономика: Разполагат с експертност в насочването на организации към принципите на циркулярната икономика с цел минимизиране на отпадъците и подобряване на ефективността на ресурсите.

Мрежи и Партньорства: Установяват стратегически партньорства и мрежи в общността на устойчивостта, за да бъдат информирани и да подкрепят сътрудничеството.

Комуникационни Умения: Разполагат със силни комуникационни умения, за да представят сложни концепции и стратегии за устойчивост на различни аудитории.

Непрекъснато Обучение: Демонстрират ангажимен към непрекъснато обучение и професионално развитие в динамичното поле на устойчивостта.

Също така, в контекста на своя бизнес, стойността се проявява чрез продуктите, които предлагат. ZeroWave предлага крекери, произведени от отпадъци и наситени с висока доза протеин. Тези иновативни продукти не само намаляват хранителните отпадъци, но и подпомагат здравословния начин на живот чрез предоставянето на висококачествени протеини. Ангажираността с устойчивост се отразява не само в дейността, но и в продуктите, които създават.