Визията на Грийн Алтитюд е да подкрепяме клиентите си и обществото като цяло в тяхното израстване. Ние им помагаме да мислят „зелено“ по практичен, реалистичен и изпълним начин за техния бизнес и да открият ролята си в предизвикателния път към устойчивостта. Основните услуги, които предлагаме, са обучения по въпросите на устойивостта, CSRD и ESRS, както и консултантски услуги, свързани със съответствие с изискванията по въпросите на устойчивостта, разработване на ESG стратегии и други документи и пр. За повече информация, посетете www.greenaltitude.eu.

Green Altitude’s vision is to support the business in their challenging journey to sustainability and assist them in thinking „green“ in a practical, realistic and achievable way. The main services provided by the company are ESG, CSRD and ESRS trainings as well as ESG compliance consulting, ESG strategy development services, etc. For further information, please visit www.greenaltitude.eu.