ЛАМ’ОН е производител на биоразградим ламиниращ филм за хартия и картон, както и пакетиращо фолио.
Двата продукта са подходящи и за компостиране и имат за цел да елиминират замърсяването с вредни пластмаси в заобикалящата ни среда.

Всяка година губим хиляди тонове хартия, ламинирана с конвенционалните, петрол-базирани фолиа, предвид липсата на адекватна технология за рециклирането ѝ.
Проблемът се задълбочава като добавим и микрочастиците, които остават след като хартията попадне в сметище.
С опаковките не е много по-различно. Голяма част от тънките фолиа не се рециклират, защото задръстват машините, така и те биват или изгаряни или палетизирани в сметища.

ЛАМ’ОН има сериозното намерение да промени индустрията към по-добро, предлагайки конкурентни, екологични решения за широкия пазар.
Компанията е базирана в София, като се стреми да дава добър пример с добри практики в производствения си цикъл