ЕСРИ България е водеща компания в сферата на географските информационни системи (ГИС) и пространствените анализи. Основана през 1995 година, компанията е ексклузивен дистрибутор на Esri Inc. за България, като предлага най-съвременни технологии и решения в областта на ГИС. ЕСРИ България е призната за лидер в предоставянето на ГИС решения и услуги на българския пазар, като обслужва клиенти от различни сектори – държавна администрация, частни компании, образователни институции и неправителствени организации.

ЕСРИ България се занимава с предоставянето на иновативни решения и услуги, свързани с ГИС технологии. Те предлагат богат набор от продукти и услуги, включително:

Разработка и Внедряване на ГИС Решения: Компанията разработва и внедрява интегрирани ГИС решения, които подпомагат управлението на ресурси, планирането и вземането на информирани решения.

Консултантски Услуги: ЕСРИ България предоставя експертни консултации за оптимизацията на ГИС системи и процеси, като помага на клиентите си да постигнат максимална ефективност и резултати.

Обучение и Поддръжка: Компанията предлага обучения и сертификационни програми, насочени към повишаване на квалификацията на специалистите в областта на ГИС. Освен това, ЕСРИ България предоставя непрекъсната техническа поддръжка и актуализация на софтуерните продукти.

Разработка на Специализирани Приложения: ЕСРИ България създава и адаптира специализирани ГИС приложения, съобразени с конкретните нужди на своите клиенти.

ЕСРИ България ще допринесе за нашата мисия за устойчиво развитие чрез интегрирането на напреднали ГИС технологии и решения. Това включва:

Подобряване на Анализите и Визуализацията на Данни: С помощта на ГИС технологиите, ще можем да предоставяме по-прецизни и визуално атрактивни данни, свързани с устойчивото развитие.

Оптимизация на Управлението на Ресурси: ГИС решенията ще подпомагат нашите партньори и клиенти в ефективното управление на природни и човешки ресурси.

Иновации в Устойчивото Планиране: Интегрирането на ГИС технологии ще подобри планирането и изпълнението на проекти, насочени към устойчивост и опазване на околната среда.