Балкански институт за устойчиво развитие – BSDI е независим институт за изследване и разработване на политики за устойчиво развитие (УР), платформа за диалог със заинтересованите страни с фокус върху балканските страни.
BSDI разработва инструменти за въвеждане и подобряване на устойчивото развитие в балканските, европейските и международните отношения на публичните и частните институции и власти.
В основата на дейностите на Института са: климат, биоразнообразие и екосистеми, околна среда, енергетика и управление на устойчивото развитие.